POLISI PRIVASI (GLOBAL)


Download PDF

Terima kasih kerana menggunakan Airwallex!

Kami memahami bahawa dengan mempercayakan maklumat peribadi anda kepada kami, kami mempunyai tanggungjawab untuk melindungi dan menjaga privasi anda. Kami memandang serius komitmen privasi ini. Sebagai sebahagian daripada dedikasi kami terhadap ketelusan, Polisi Privasi ini ("Polisi") menjelaskan maklumat yang kami kumpulkan daripada anda dan bagaimana maklumat tersebut digunakan dan dikongsi oleh kami. Ini juga merangkumi perincian mengenai pilihan yang kami tawarkan berkaitan dengan maklumat anda. Sila kaji dengan teliti.

Berikut adalah ringkasan maklumat yang terkandung dalam Polisi ini (walaupun ini bukan pengganti untuk membaca Polisi penuh. Kami telah menyertakan hyperlinks untuk menolong anda memasuki bahagian yang berkaitan dengan lebih terperinci).

Apa polisi ini terpakaiPolisi ini terpakai kepada setiap pengguna produk, perkhidmatan, teknologi atau fungsi yang ditawarkan oleh kami di mana saja di dunia, dan kepada setiap pelawat laman web kami, aplikasi mudah alih, atau saluran lain.Pautan
Siapa ialah pemproses data?“Kami” dalam Polisi ini merujuk kepada Airwallex. Pemproses data maklumat peribadi anda berbeza mengikut lokasi anda:
Australia Airwallex Pty Limited
United States Airwallex US, LLC
UK Airwallex (UK) Limited
EEA/Switzerland Airwallex (Netherlands) B.V.
Japan Airwallex Japan KK
India Airwallex Services India Private Ltd
Hong Kong dan negara lain Airwallex (Hong Kong) Limited or UniCard Solution Limited (bergantung kepada Perkhidmatan yang disediakan)
Pautan
Apa jenis maklumat yang kami kumpulkan dan mengapaApabila anda membuka akaun untuk mengguna Perkhidmatan kami, kami memerlukan maklumat (seperti nama, alamat, ID yang dikeluarkan oleh kerajaan, pengecam cukai, maklumat perniagaan) untuk membuka akaun. Kami juga memproses maklumat identiti tertentu semasa kami menjalankan proses KYC / AML kami. Kami akan memproses maklumat berkaitan dengan transaksi (termasuk maklumat pembayaran dan benefisari pembayaran). Perkhidmatan kami juga memproses rangkaian, peranti dan maklumat penggunaan untuk menjaga integriti sistem kami. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai apa maklumat peribadi yang kami proses dan mengapa di bawah.Pautan
Bagaimana maklumat anda dikongsi?Syarikat sekutu kami dan pihak ketiga terpilih menyokong operasi Perkhidmatan dan semestinya akan memindahkan maklumat peribadi bagi memudahkan Perkhidmatan dan perkhidmatan yang disediakan oleh pihak ketiga atas permintaan anda dan/atau dengan persetujuan anda. Sekiranya pihak ketiga dilantik untuk menyokong Perkhidmatan, ini adalah semata-mata untuk tujuan Perkhidmatan dan kami menghendaki pihak ketiga mematuhi perlindungan yang sesuai untuk melindungi maklumat peribadi. Perkhidmatan yang disokong dan/atau disediakan oleh pihak ketiga mungkin termasuk perkhidmatan sokongan, pelaksanaan transaksi, perkhidmatan maklumat akaun, perkhidmatan permulaan pembayaran, perkhidmatan awan, analisis, penyelidikan pasaran, pengesanan penipuan, perkhidmatan rakan niaga dan fungsi lain yang berkaitan dengan Perkhidmatan. Kami juga mempunyai sekutu di seluruh dunia yang membantu kami menyediakan Perkhidmatan dan kami mungkin diminta oleh mahkamah atau kewajipan undang-undang untuk menzahirkan maklumat tertentu dalam beberapa keadaan. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai bagaimana kami berkongsi maklumat peribadi anda di bawah.Pautan
Dimana kami menyimpan maklumat anda?Pelayan kami terletak di pusat data yang dihoskan oleh Google Cloud Platform dan Alibaba Cloud di Australia, Hong Kong, Jepun, China, Belanda, Singapura dan Amerika Syarikat. Kami mungkin mengakses pelayan-pelayan ini dari lokasi lain yang diperlukan untuk menyokong operasi Perkhidmatan. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai di mana maklumat peribadi anda disimpan di bawahPautan
Berapa lama kami menyimpan maklumat?Kami hanya menyimpan maklumat peribadi selama diperlukan untuk memenuhi tujuan pengumpulannya, kecuali jika kami dikenakan kewajipan undang-undang atau peraturan untuk menyimpan maklumat tersebut. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai berapa lama kami menyimpan kategori maklumat peribadi tertentu di bawah.Pautan
Apa hak saya untuk memproses maklumat saya?Bergantung di mana anda berada, anda mungkin mempunyai hak tertentu berkenaan dengan maklumat peribadi anda, seperti hak akses, untuk menerima salinan maklumat anda, atau untuk memadam maklumat anda atau menyekat atau membantah kami memproses maklumat anda. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai hak anda di bawah.Pautan
Bagaimana saya boleh menghubungi Airwallex?Sekiranya anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan mengenai Polisi ini atau permintaan khusus yang berkaitan dengan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di [email protected].Pautan
Bagaimana kami akan memaklumkan anda mengenai perubahan kepada Polisi ini?Kami merizabkan hak untuk meminda Polisi ini pada bila-bila masa dengan memaparkan versi yang dipinda pada Laman kami dan mengemaskini “Tarikh Terakhir Dikemaskini” di bahagian atas Polisi ini.Pautan
Adakah terdapat syarat khusus yang terpakai kepada negara-negara tertentu?Ya. Anda boleh membaca lebih lanjut mengenai aktiviti pemprosesan khusus untuk bidang kuasa tertentu dalam Addenda Khusus Bidang Kuasa di bawah.Pautan

1. SKOP POLISI

Polisi ini terpakai kepada setiap pengguna Perkhidmatan kami dimana-mana di dunia dan setiap pengunjung laman web, aplikasi mudah alih atau saluran lain kami (secara kolektif, “Laman”). Polisi ini tidak terpakai kepada laman web, produk atau perkhidmatan pihak ketiga walaupun dipaut atau disediakan bersama dengan Perkhidmatan atau Laman kami. “Perkhidmatan” bermaksud sebarang produk, perkhidmatan, teknologi atau fungsi yang ditawarkan oleh Airwallex. Perkhidmatan yang ditawarkan oleh kami mungkin akan berbeza bergantung kepada rantau.

2. PEMPROSES DATA

Seperti yang digunakan dalam Polisi ini, “kami”, “kita” dan “Airwallex” merujuk kepada kumpulan syarikat Airwallex yang bertindak sebagai pemproses data berkenaan dengan maklumat anda. Pemproses data yang bertanggungjawab terhadap maklumat anda untuk Polisi ini berbeza bergantung kepada negara kediaman anda.

Pasukan Perlindungan Data kami boleh dihubungi di [email protected].

Pemproses data yang bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi anda berbeza dengan lokasi dimana anda tinggal atau yang mengikat perjanjian untuk memberikan Perkhidmatan kepada anda.

Negara KediamanPemproses DataAlamat
AustraliaAirwallex Pty LimitedLevel 7, 15 William Street, Melbourne, VIC 3000, Australia
Amerika SyarikatAirwallex US, LLC1390 Market Street, Suite 200, San Francisco, CA 94102
Hong Kong dan negara lain-lainAirwallex (Hong Kong) Limited
or
UniCard Solution Limited (depending on the Services provided)
Suites 6308-10, 63/F, One Island East, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong, China

6308, 63/F One Island East, 18 Westlands Road, Quarry Bay, Hong Kong
UKAirwallex (UK) Limited1 Long Lane, London, SE1 4PG, United Kingdom
EEA atau SwitzerlandAirwallex (Netherlands) B.V.Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam
JepunAirwallex Japan KKLevel 2, Marunouchi Nijubashi Building, 3-2-2 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan
IndiaAirwallex Services India Private LtdFlexi 218, J P Royale, 2nd floor, Sampige Road, Malleshwaram West, Bangalore, Bangalore, Karnataka, India, 560003
MalaysiaAitwallex (Malaysia) Sdn BhdWeWork Mercu 2, Level 40, No.3 Jalan Bangsar, 59200, Kuala Lumpur, Federal Territory of Kuala Lumpur, Malaysia
New ZealandAirwallex (New Zealand) Limitedc/- CSNZ, Level 5, 79 Quen Street, Auckland 1010
SingapuraAirwallex (Singapore) Pte Ltd30, Cecil Street, #19-08, Prudential Tower, Singapore 049712

3. JENIS DATA PERIBADI KAMI MENGGUNA

Dengan “maklumat peribadi” kami bermaksud maklumat yang mengenal pasti anda, seperti, nama anda, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, tarikh lahir, maklumat kad pembayaran, maklumat akaun bank dan sebarang data yang berkaitan dengan identiti anda. Kategori maklumat peribadi tertentu yang kami proses disenaraikan di bahagian “Bagaimana Kami Menggunakan Maklumat Peribadi Anda” di bawah. Bahagian ini menerangkan pelbagai jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan dari anda dan bagaimana kami memprosesnya.

A. MAKLUMAT YANG ANDA BERI SECARA LANGSUNG KEPADA KAMI

 • PENDAFTARAN AKAUN. Untuk menggunakan Perkhidmatan kami, anda mesti memberi maklumat peribadi tertentu kepada kami, termasuk maklumat yang diperlukan untuk mendaftarkan profil akaun, maklumat pengesahan identiti, maklumat kewangan dan maklumat mengenai benefisiari pembayaran. Maklumat ini diperlukan untuk kami melaksanakan perkhidmatan kontrak dan juga untuk membolehkan kami mematuhi tanggungjawab undang-undang kami. Sekiranya anda tidak dapat atau bersedia untuk memberikan maklumat ini, kami mungkin tidak dapat memberikan semua Perkhidmatan yang diminta.

 • Tinjauan, maklum balas dan promosi: Beberapa maklumat yang anda berikan kepada kami adalah secara sukarela dan tidak wajib. Contoh maklumat tersebut termasuk pilihan anda untuk menjawab kaji selidik kami, memberi maklum balas kepada kami mengenai produk dan perkhidmatan kami, mengambil bahagian dalam promosi atau peraduan atau berkomunikasi dengan kami. Maklumat ini membolehkan kami memberikan insentif atau ciri tambahan kepada anda, menilai prestasi kami dan mencipta pengalaman pengguna yang lebih baik untuk anda semasa menggunakan platform Airwallex. Maklumat tambahan ini akan diproses berdasarkan budi bicara kami yang wajar atau apabila ada, persetujuan anda.

B. MAKLUMAT YANG DIKUMPUL SECARA AUTOMATIK DARI PENGGUNAAN PERKHIDMATAN

Kami secara automatik akan mengumpulkan data tertentu dari anda semasa anda menggunakan Perkhidmatan atau melawat mana-mana Laman kami di mana kami mempunyai kepentingan yang sah (seperti untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan, atau untuk memahami penggunaan anda dan peningkatan Perkhidmatan kami). Ini termasuk:

 • data penggunaan;

 • maklumat tentang peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan;

 • log data; dan

 • maklumat geolokasi.

Polisi Cookies kami memberikan maklumat tambahan mengenai teknologi yang kami gunakan untuk mengumpulkan maklumat peribadi anda yang dinyatakan di atas secara automatik.

C. MAKLUMAT YANG DIKUMPUL DARIPADA PIHAK KETIGA

Kami juga memperoleh maklumat tentang anda dari sumber luaran, termasuk maklumat yang diperoleh daripada penyedia perkhidmatan kami, biro kredit, forum komuniti yang digunakan untuk menghantar penilaian atau ulasan, rakan kongsi perniagaan Airwallex di mana anda mengakses Perkhidmatan kami, atau lain sumber rekod awam. Kami mungkin akan menggabungkan maklumat yang dikumpul dari pihak ketiga dengan maklumat yang kami kumpul secara langsung dari anda melalui platform Airwallex.

Walau apapun kaedah pengumpulan, maklumat yang kami dapat daripada atau tentang anda adalah tertakluk, pada setiap masa, kepada pilihan privasi atau hak dilaksanakan oleh anda.

D. COOKIES

Kami menggunakan cookies dan teknologi serupa (i.e. suar web, piksel, tag iklan dan pengecam peranti) untuk mengenali anda dan menyesuaikan pengalaman dalam talian anda. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang cookies dan teknologi penjejakan lain yang kami mungkin akan gunakan, sila rujuk Cookie Policy kami, yang merangkumi gambar keseluruhan komprehensif tentang cookies dan memberikan perincian lebih lanjut tentang bagaiman kami menggunakan cookies dan cara untuk mengawal pengunaan cookies kami.

4. BAGAIMANA KAMI MENGGUNAKAN MAKLUMAT PERIBADI ANDA

Bahagian ini memberikan perincian mengenai jenis maklumat peribadi yang kami kumpulkan dari anda, dan sebabnya. Bagi pengguna yang tinggal di United Kingdom, Europen Economic Area atau Switzerland (setiap “Bidang Kuasa Relevan”), ia juga mengenalpasti asas undang-undang di mana kami memproses maklumat peribadi anda.

Maklumat PeribadiMaklumat PeribadiKegunaanAsas undang-undang (Hanya berkenaan sekiranya anda berada di Bidang Kuasa Relevan)
Akaun dan Maklumat ProfilPengecam peribadi seperti nama anda, alamat kediaman, alamat e-mel, tarikh lahir, nombor keselamatan sosial, nombor lesen memandu, nombor pasport, nombor pengenalan cukai atau pengecam lain yang serupa.Kami mengguna maklumat ini: Untuk menyediakan Perkhidmatan, contohnya, untuk memproses pembayaran kepada pembekal anda dan penerima lain; untuk memberi sokongan pelanggan; untuk membolehkan anda mengakses dan mengguna platform Airwallex; dan untuk menilai aplikasi anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Untuk mencegah penipuaan atau penyalahgunaan, contohnya: untuk mengesah identiti anda atau mengesahkan hak anda untuk mengakses suatu akaun atau maklumat lain; untuk menguruskan risiko, penipuaan dan penyalahgunaan Perkhidmatan atau Laman kami; untuk melakukan pemantauan secara manual atau sistem untuk melindungi daripada penipuaan dan aktiviti lain yang memudaratkan. Untuk berkomunikasi dengan anda, contohnya: Untuk menjawab pertanyaan dan permintaan sokongan anda Untuk menghantar notis teknikal, kemas kini, amaran keselamatan dan mesej pentadbiran lain kepada anda; dan Untuk memberi maklumat mengenai transaksi anda termasuk pengesahaan, penerimaan dan nota penjejakan.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan, dan adalah demi kepentingan sah kami untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan.
Data DemografiKami juga mungkin akan mengumpulkan data demografi tentang anda termasuk sejarah pekerjaan, pendidikan, status perkahwinan, pendapatan dan lain-lain maklumat yang serupa.Kami menggunakan maklumat ini untuk: Mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk dan perkhidmatan sedia ada; dan memantau dan menganalisis trend pengunaan, dan aktiviti penguna lain di Laman kami untuk mengoptimumkan pengalaman pengguna.Ia adalah untuk kepentingan kami yang sah untuk mengguna maklumat ini bagi meningkatkan Perkhidmatan dan Laman kami.
Dokumen Pengesahan IdentitiUntuk mematuhi undang-undang dan peraturan, kami mungkin akan mengumpulkan salinan pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan anda (termasuk pasport, lesen memandu atau kad pengenalan nasional) atau maklumat pengesahan lain, yang semuanya termasuk gambar anda.Kami menggunakan maklumat ini untuk menyediakan Perkhidmatan, khususnya: untuk membuat akaun anda untuk Perkhidmatam berdasarkan pilihan anda; untuk mengesah identiti anda atau mengesahkan hak anda untuk mengakses suatu akaun atau maklumat lain; untuk menilai aplikasi anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami; untuk menguruskan risiko, penipuaan dan penyalahgunaan Perkhidmatan atau Laman kami; and untuk melakukan pemantauan secara manual atau sistem untuk melindungi daripada penipuaan dan aktiviti lain yang memudaratkan.Perlu untuk memenuhi kewajiban undang-undang kami berdasarkan undang-undang yang terpakai untuk mengesahkan identiti anda, dan adalah demi kepentingan kami yang sah untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan.
Maklumat PembayaranUntuk mengumpulkan dana dan memproses pembayaran, kami mungkin mengumpulkan maklumat kewangan seperti butiran akaun bank (nombor akaun, nombor perutean), nombor kad kredit atau debit, laporan kredit atau maklumat cukai, seperti elaun pegangan dan status pemfailan.Kami menggunakan maklumat ini untuk menyediakan Perkhidmatan, khususnya untuk memproses pembayaran kepada pembekal anda dan penerima lain.Perlu untuk melaksanakan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan dan perlu untuk memenuhi kewajipan undang-undang kami berdasarkan undang-undang yang berkaitan dengan transaksi pembayaran.
Maklumat BenefisariSemasa anda membuat pembayaran, kami mungkin mengumpulkan maklumat mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi, penerima yang ditentukan (termasuk maklumat akaun bank penerima), sumber dana, alasan transaksi, peranti dan kaedah pembayaran yang digunakan untuk menyempurnakan transaksi.Kami mengguna maklumat: Untuk menyediakan Perkhidmatan, contohnya, untuk memproses pembayaran kepada pembekal anda dan penerima lain; Untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan, contohnya. untuk mengesah identiti anda atau mengesahkan hak anda untuk mengakses suatu akaun atau maklumat lain. untuk menguruskan risiko, penipuaan dan penyalahgunaan Perkhidmatan atau Laman kami. untuk melakukan pemantauan secara manual atau sistem untuk melindungi daripada penipuaan dan aktiviti lain yang memudaratkan.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan, dan adalah demi kepentingan sah kami untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan.
Maklumat Entiti PerniagaanSekiranya anda menggunakan perkhidmatan kami atas nama entiti perniagaan, kami mungkin mengumpulkan maklumat mengenai perniagaan termasuk: struktur organisasi syarikat, penawaran produk dan perkhidmatan, nama domain laman web yang digunakan oleh perniagaan, dan maklumat mengenai pemunya benefisial perniagaan. Kami juga boleh mengumpulkan dokumen pembentukan entiti atau rekod korporat lain.We use this information: Untuk menyediakan Perkhidmatan, contohnya, untuk memproses pembayaran; untuk memberi sokongan pelanggan; untuk membolehkan anda mengakses dan menggunakan platform Airwallex; dan untuk menilai aplikasi anda untuk menggunakan Perkhidmatan kami. Untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan, contohnya, untuk mengesah identiti anda atau mengesahkan hak anda untuk mengakses suatu akaun atau maklumat lain; untuk menguruskan risiko, penipuaan dan penyalahgunaan Perkhidmatan atau Laman kami; untuk melakukan pemantauan secara manual atau sistem untuk melindungi daripada penipuaan dan aktiviti lain yang memudaratkan.Untuk berkomunikasi dengan anda, contohnya, untuk menjawab pertanyaan dan permintaan sokongan anda;untuk menghantar notis teknikal, kemas kini, amaran keselamatan dan mesej pentadbiran lain kepada anda; dan untuk memberi maklumat mengenai transaksi anda termasuk pengesahaan, penerimaan dan nota penjejakan.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan, dan adalah demi kepentingan sah kami untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan.
Maklumat Latar BelakangSetakat yang diizinkan oleh undang-undang yang terpakai, kami mungkin akan memperoleh kembali laporan mengenai anda dari rekod awam. Untuk mendapatkan laporan tersebut, kami mungkin menggunakan maklumat atau maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.Untuk berkomunikasi dengan anda, contohnya, untuk mengesah identiti anda atau mengesahkan hak anda untuk mengakses suatu akaun atau maklumat lain; untuk menguruskan risiko, penipuaan dan penyalahgunaan Perkhidmatan atau Laman kami, untuk melakukan pemantauan secara manual atau sistem untuk melindungi daripada penipuaan dan aktiviti lain yang memudaratkan.Adalah demi kepentingan sah kami untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan.
Data LogApabila anda mengakses Perkhidmatan kami, kami mengumpulkan log pelayan yang mungkin merangkumi maklumat seperti masa dan tarikh akses, halaman yang dikunjungi dan aktiviti sistem lain, termasuk laman pihak ketiga yang anda gunakan sebelum mengakses Perkhidmatan kami.Kami menggunakan maklumat ini untuk: menyediakan Perkhidmatan; mencegah penipuaan atau penyalahgunaan; dan memahami pengunaan anda dan menambahbaik Perkhidmatan kami.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan, dan adalah demi kepentingan sah kami untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan.
Maklumat PerantiKami mungkin memperoleh maklumat mengenai peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan kami termasuk: jenis peranti, sistem operasi dan versi, pengeluar dan model, bahasa pilihan dan pemalam (plugins).Kami menggunakan maklumat ini untuk:menyediakan Perkhidmatan; mencegah penipuaan atau penyalahgunaan; dan memahami pengunaan anda dan menambahbaik Perkhidmatan kami.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan, dan adalah demi kepentingan sah kami untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan.
Maklumat PenggunaanKami mengumpulkan maklumat mengenai bagaimana anda berinteraksi atau terlibat dengan Laman kami dan bagaimana anda menggunakan Perkhidmatan kami termasuk pilihan pengguna dan tetapan lain yang dipilih oleh anda. Maklumat ini dapat dikumpulkan sekiranya anda mengunjungi Laman kami dan tidak kira sama ada anda membuat akaun dengan kami atau melakukan transaksi. Dalam sesetengah kes, kami melakukannya dengan menggunakan cookies, tag piksel dan teknologi serupa. Sila lihat perincian lanjut mengenai cookies dan teknologi penjejakan lain dalam Polisi Cookies kami.Kami menggunakan maklumat ini untuk: menyediakan perkhidmatan menilai kepuasan anda terhadap Perkhidmatan, platform dan ciri-ciri kami; mengembangkan produk baru atau meningkatkan produk dan perkhidmatan sedia ada; dan memantau dan menganalisis trend pengunaan, dan aktiviti penguna lain di Laman kami bagi mengoptimumkan pengalaman pengguna.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan, dan adalah demi kepentingan sah kami untuk melindungi integriti Perkhidmatan dan menambahbaik operasi kami.
Maklumat LokasiApabila anda menggunakan ciri-ciri tertentu dari Perkhidmatan kami, kami mungkin mengumpulkan maklumat mengenai lokasi tepat atau anggaran seperti yang ditentukan oleh data seperti alamat IP atau GPS peranti mudah alih anda. Sebilangan besar peranti mudah alih membolehkan anda mengawal atau mematikan penggunaan perkhidmatan geolokasi dengan mengubah pilihan pada peranti mudah alih anda.Kami menggunakan maklumat ini untuk: menyediakan Perkhidmatan; membolehkan anda mengakses dan mengguna platform Airwallex; mengurus risiko, penipuaan dan penyalahgunaan Perkhidmatan dan Laman kami; dan untuk melakukan pemantauan secara manual atau sistem untuk melindungi daripada penipuaan dan aktiviti lain yang memudaratkan.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan, dan adalah demi kepentingan sah kami untuk mencegah penipuan atau penyalahgunaan.
Data KomunikasiMaklumat yang berkaitan dengan interaksi dan komunikasi anda dengan kami, yang mungkin merangkumi mesej e-mel, sesi sembang, pesanan teks, dan panggilan telefon dengan anda.Kami menggunakan maklumat ini: untuk menjawab pertanyaan dan permintaan sokongan anda; untuk menghantar notis teknikal, kemas kini, amaran keselamatan dan mesej pentadbiran lain kepada anda; dan untuk memberi maklumat mengenai transaksi anda termasuk pengesahaan, penerimaan dan nota penjejakan.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan.
Rakaman PanggilanRakaman suara anda dirakam semasa anda menghubungi kami termasuk interaksi dengan khidmat pelanggan atau pasukan jualan kami.Kami menggunakan maklumat ini untuk menjawab pertanyaan dan permintaan sokongan anda.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan.
Pelbagai MaklumatSebarang maklumat yang diberikan kepada kami semasa anda menjawab tinjauan.Kami menggunakan maklumat ini untuk membolehkan anda menyertai tinjauan selaras dengan permintaan anda.Kami mengumpul maklumat ini dengan persetujuan anda.
Sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami semasa memaparkan di forum komuniti.Kami menggunakan maklumat ini bagi membolehkan anda memaparkan di forum komuniti dan menggunakan Perkhidmatan dan Laman kami.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan.
Sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami semasa menyertai peraduan.Kami mengguna maklumat ini untuk memudahkan peraduan pemasaran.Perlu untuk pelaksanaan kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan.
Sebarang maklumat yang anda berikan kepada kami semasa anda menyertai promosi atau meminta untuk menerima maklumat pemasaran.Kami mengguna maklumat ini untuk: menghantar tawaran promosi, insentif dan pemasaran yang disasarkan mengikut kesukaan anda (seperti yang dibenarkan oleh undang-undang terpakai); dan memberikan jemputan dan maklumat mengenai acara atau acara yang diadakan oleh rakan kongsi kami.Kami mengumpul maklumat ini dengan persetujuan anda.

5. PEMINDAHAN DAN PENYIMPANAN

Untuk menyokong operasi global kami dan menurut kontrak kami dengan anda untuk menyediakan Perkhidmatan, kami dan penyedia perkhidmatan kami mungkin akan menyimpan atau memproses maklumat peribadi anda di mana-mana negara di mana kami atau salah satu syarikat sekutu kami mempunyai kehadiran fizikal atau di mana kami melibatkan pihak ketiga penyedia perkhidmatan. Ini boleh mengakibatkan pemindahan maklumat peribadi anda ke suatu rantau atau negara di luar negara tempat tinggal anda, rantau dan negara di mana maklumat peribadi anda dapat dipindahkan termasuk Australia, Jerman, Hong Kong, India, Jepun, Lithuania, China, Malaysia, Belanda, New Zealand, Filipina, Singapura, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Pelayan kami untuk Perkhidmatan terletak di Australia, Hong Kong, Jepun, China, Belanda, Singapura, dan Amerika Syarikat.

Undang-undang dan peraturan privasi di negara-negara tersebut mungkin berbeza dari negara tempat tinggal anda dan mungkin berpotensi tidak melindungi. Mungkin ada keadaan di mana agensi penguatkuasa undang-undang atau kerajaan di negara-negara tersebut berhak untuk mengakses maklumat peribadi anda. Sebarang pemindahaan maklumat peribadi anda ke tempat di luar tempat tinggal negara anda akan sentiasa mematuhi piawaian yang dinyatakan dalam Polisi ini termasuk peraturan perlindungan data yang terpakai. Sebagai contoh, pemindahan maklumat peribadi di luar EEA atau UK akan dibuat berdasarkan kontrak model Suruhanjaya Eropah untuk pemindahan data peribadi ke negara ketiga (iaitu klausa kontrak standard), atau kontrak yang setara yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa UK yang berkenaan, yang mana berkaitan.

PERKONGSIAN DAN PENZAHIRAN MAKLUMAT

Hanya sekiranya diperlukan, kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga. Situasi di mana ini berlaku:

Pihak KetigaTujuan
Penyedia perkhidmatan pihak ketigaKami melantik pelbagai penyedia perkhidmatan untuk membolehkan kami menyediakan Perkhidmatan kami kepada anda. Sebagai contoh, penyedia perkhidmatan boleh digunakan untuk: mempermudah proses pembayaran, menyokong teknologi atau infrastruktur, penyimpanan awan, menjalankan penyelidikan pasaran, analisis pemasaran, mengesan penipuan, mengesahkan identiti dan melakukan audit atau fungsi lain. Kami akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan penyedia perkhidmatan tersebut hanya setakat yang diperlukan untuk membolehkan pelaksanaan perkhidmatan mereka. Semua penyedia perkhidmatan dan rakan niaga yang menerima maklumat peribadi anda terikat secara kontrak untuk melindungi dan menggunakan maklumat anda hanya sesuai dengan Polisi ini.
Syarikat bersekutu kamiUntuk memudahkan atau menyokong kami dan Rakan Niaga kami dalam menyediakan produk dan perkhidmatan kepada anda, kami mungkin akan berkongsi maklumat peribadi anda dalam keluarga syarikat korporat kami di seluruh dunia di antara entiti yang berkaitan dengan kawalan atau pemilikan bersama. Semua syarikat kumpulan yang berkaitan hanya boleh menggunakan maklumat peribadi anda mengikut Polisi ini.
Rakan NiagaPerkhidmatan kami mungkin ditawarkan kepada anda bersama dengan atau difasilitasi oleh institusi kewangan atau syarikat lain (sebuah "Rakan Niaga") dan produk dan perkhidmatan mereka. Rakan Niaga tersebut mungkin merangkumi (tetapi tidak terhad kepada) entiti yang mengendalikan pasaran dalam talian atau platform e-dagang lain di mana anda boleh menjual barang, perkhidmatan, kandungan atau produk lain. Rakan Niaga tersebut mungkin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda tetapi hanya setakat yang diperlukan untuk membolehkan anda menggunakan produk dan perkhidmatan kami atau mereka.
Pihak berkuasa kawal selia: pihak berkuasa, pihak berkuasa kehakiman dan agensi penguatkuasa undang-undang, dan lain-lain pihak ketiga untuk keselamatan, keamanan, atau kepatuhan terhadap undang-undang.Terdapat keadaan di mana kami diwajibkan secara sah untuk menzahirkan maklumat tentang anda kepada pihak berkuasa, seperti untuk mematuhi kewajipan atau proses hukum, menguatkuasakan terma kami, menangani masalah yang berkaitan dengan keselamatan atau penipuan, atau melindungi pengguna kami. Penzahiran ini mungkin dibuat dengan atau tanpa persetujuan anda, dan dengan atau tanpa notis,sesuai dengan syarat proses undang-undang yang sah seperti sepina, perintah mahkamah, atau waran carian. Kami biasanya dilarang daripada memberitahu anda mengenai penzahiran sedemikian oleh terma proses undang-undang. Kami mungkin akan mendapatkan persetujuan anda untuk menzahirkan maklumat sebagai tindak balas kepada permintaan pihak berkuasa kerajaan apabila pihak berkuasa kerajaan tidak memberikan sepina, perintah mahkamah atau waran carian yang diperlukan. Kami juga mungkin menzahirkan maklumat anda kepada:menguatkuasakan Perjanjian Pengguna kami atau perjanjian atau polisi lain yang terpakai, termasuk penyiasatan terhadap kemungkinan pelanggarannya;mengesan, mencegah atau mengatasi masalah keselamatan, penipuan atau teknikal;melindungi hak, harta, privasi, atau keselamatan kita, atau hak orang lain, seperti yang dibenarkan oleh undang-undang; atau mematuhi undang-undang, proses undang-undang atau perintah pemerintah.
Platform Media SosialRangkaian media sosial seperti Facebook, Twitter, Pinterest, dan Instagram yang menawarkan fungsi, pemalam, widget, atau alat yang berkaitan dengan laman web atau aplikasi mudah alih kami (misalnya, untuk masuk ke akaun, atau untuk berkongsi kandungan dengan rakan dan pengikut anda di media sosial). Sekiranya anda memilih untuk menggunakan fungsi, pemalam, widget, atau alat ini, maklumat tertentu mungkin dikongsi dengan atau dikumpulkan oleh syarikat media sosial tersebut - untuk maklumat lebih lanjut mengenai maklumat yang dikongsi atau dikumpulkan, dan bagaimana ia digunakan, lihat polisi privasi syarikat media sosial yang berkenaan.
Pengambilalihan perniagaan kami yang berpotensiSekiranya kita adalah subjek atau terlibat dalam penggabungan korporat, pemerolehan, penyatuan, penyusunan semula, penjualan, usaha sama, penyerahan hak, pemindahan atau pelupusan lain dari semua atau mana-mana bahagian perniagaan, aset atau saham kita (termasuk berkaitan dengan kebankrapan atau prosiding yang serupa), kami mungkian berkongsi data dengan pihak ketiga semasa rundingan. Sekiranya maklumat peribadi anda tertakluk kepada polisi privasi yang berbeza, kami akan membuat usaha yang wajar untuk memaklumkan anda terlebih dahulu. Kami juga mungkin perlu menzahirkan maklumat kepada pihak ketiga bekenaan dengan transaksi komersial di mana kami atau mana-mana sekutu kami mencari pembiyaan, pelaburan atau pembiayaan.
Parti Berkuasa yang LainSekiranya anda meminta (sebagai sebahagian daripada Perkhidmatan yang diberikan kepada anda) atau memberikan persetujuan anda, kami mungkin akan berkongsi maklumat peribadi anda dengan pihak ketiga yang tidak ditentukan dalam Polisi ini. Pihak ketiga tersebut mungkin termasuk penyedia perkhidmatan kewangan pihak ketiga, termasuk tetapi tidak terhad kepada penyedia perkhidmatan maklumat akaun dan penyedia perkhidmatan permulaan pembayaran. Penzahiran tersebut hanya akan dilakukan mengikut cara yang anda minta atau persetujui, dan/atau dengan cara yang dijelaskan kepada anda (samada oleh kami atau pihak ketiga yang berkenaan) pada masa anda bersetuju untuk berkongsi, mengikut undang-undang terpakai. Memberi kuasa kepada penyedia perkhidmatan, aplikasi, atau laman web pihak ketiga untuk mengakses akaun Airwallex anda atau menyertai aktiviti promosi tertentu merupakan permintaan dan persetujuan untuk berkongsi maklumat anda.

6. PENYIMPANAN DATA

Kami akan menyimpan maklumat peribadi anda hanya untuk tempoh masa yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang terpakai atau memenuhi kewajipan berterusan kepada anda.

Harap maklum bahawa terdapat keadaan tertentu dimana kami akan menyimpan maklumat peribadi anda walaupun anda menutup akaun Airwallex anda atau meminta penghapusan maklumat peribadi anda. Contoh kes termasuk: Untuk memproses sebarang transaksi yang ditempah sebelum penutupan atau penyahaktifan akaun.

 • Untuk mematuhi undang-undang berkaitan pencegahan pengubahan wang haram, undang-undang lain dan peraturan yang terpakai kepada kami sebagi penyedia perkhidmatan kewangan.

 • Untuk mengesan dan mencegah penipuaan.

 • Untuk mematuhi perintah proses undang-undang atau permintaan pihak penguatkuasa undang-undang.

 • Untuk mengumpulkan apa-apa bayaran atau jumlah tertunggak yang terhutang dan yang perlu dibayar oleh anda kepada kami.

 • Untuk menyelesaikan sebarang pertikaian atau menguatkuasakan Perjanjian Pengguna kami atau perjanjian atau polisi yang terpakai.

 • Untuk mengambil tindakan lain atau melaksanakan mana-mana hak lain mengikut undang-undang yang terpakai.

Apabila tempoh pengekalan yang relevan telah berlalu, Airwallex akan menghapuskan maklumat peribadi atau, jika terpakai, mengubah maklumat peribadi tersebut kepada tanpa nama.

Untuk keterangan lebih lanjut mengenai berapa lama kami menyimpan data anda, sila rujuk jangka masa yang dinyatakan di bawah.

Maklumat PeribadiPolisi Penyimpanan†
Maklumat Akaun dan Profil, Dokumen Pengesahan Identiti, Maklumat Entiti Perniagaan, Maklumat Latar Belakang, Data Log, Maklumat Peranti, Maklumat Penggunaan, Data Komunikasi, Rakaman Panggilan, Maklumat Lain, Maklumat Pembayaran, Maklumat Benefisari, Maklumat LokasiDisimpan untuk sepanjang hayat penggunaan Perkhidmatan oleh anda (iaitu sehingga penghapusan akaun mengikut permintaan anda), ditambah tidak kurang dari 5 tahun.

†Tempoh masa yang dinyatakan di sini adalah petunjuk; secara amnya kami berhasrat untuk menyimpan data hanya selama yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, tertakluk kepada apa-apa pengekalan yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang yang terpakai atau memenuhi kewajipan berterusan kepada anda.

7. HAK DAN PILIHAN ANDA

Anda mempunyai hak tertentu yang berkaitan dengan maklumat peribadi anda. Keupayaan dan sejauh mana anda boleh menggunakan hak ini akan berbeza-beza bergantung pada lokasi anda.

Hak-hak berikut (dijelaskan secara terperinci di bawah) berlaku untuk pengguna dalam Bidang Kuasa Relevan.

Sekiranya anda berada di luar Bidang Kuasa Releven, sila baca bahagian Bidang Kuasa - Hak-Hak Khusus untuk maklumat lebih lanjut mengenai hak privasi yang diberikan kepada anda di negara atau negara tempat tinggal anda. Untuk melaksanakan hak anda, sila hubungi kami di [email protected].

A. AKES, PEMBETULAN DAN PEMADAMAN

Anda boleh menyemak, membetulkan atau mengemaskini maklumat yang anda berikan kepada kami pada bila-bila masa dengan log masuk ke akaun Airwallex anda. Sebelum mengubah atau membetulkan maklumat anda, kami mungkin diminta untuk mengesahkan identiti anda. Mungkin ada keadaan yang menghalangi kita untuk memberikan akses ke beberapa atau semua maklumat anda, misalnya di mana maklumat tersebut mengandungi rujukan kepada maklumat peribadi mengenai individu selain daripada anda atau maklumat tersebut tertakluk kepada perlindungan undang-undang atau hak milik. Sekiranya ada maklumat peribadi lain yang anda percaya kami memproses yang anda ingin akses, betulkan atau hapus, sila hubungi kami di [email protected].

B. KEMUDAHALIHAN

Anda mungkin berhak menerima salinan maklumat peribadi tertentu yang kami proses mengenai anda. Ini merangkumi sebarang maklumat peribadi yang kami proses berdasarkan persetujuan anda (mis. Maklumat tinjauan) atau berdasarkan kontrak kami dengan anda (mis., Nama anda). Anda mungkin berhak menerima maklumat ini dalam format yang tersusun, biasa digunakan dan dapat dibaca mesin. Anda mungkin juga berhak untuk meminta kami memindahkan maklumat peribadi itu kepada pihak lain, dengan pengecualian tertentu. Kami akan memberikan maklumat lebih lanjut kepada anda mengenai perkara ini jika anda membuat permintaan tersebut.

C. PEMBATALAN PEMPROSESAN

Anda mungkin berhak meminta kami berhenti memproses maklumat peribadi yang kami simpan mengenai anda selain untuk tujuan penyimpanan dalam keadaan tertentu. Namun, perlu diketahui bahawa jika kami berhenti memproses maklumat peribadi, kami dapat menggunakannya lagi jika ada alasan yang sah di bawah undang-undang perlindungan data untuk kami melakukannya (misalnya, untuk mempertahankan tuntutan undang-undang atau untuk perlindungan orang lain). Di mana kami bersetuju untuk berhenti memproses maklumat peribadi, kami akan cuba memberitahu mana-mana pihak ketiga kepada sesiapa kami telah menzahirkan maklumat peribadi yang relevan sehingga mereka juga dapat berhenti memprosesnya.

D. BANTAHAN

Anda mungkin berhak membantah pemprosesan maklumat peribadi anda oleh kami. Setakat mana yang ditentukan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai, anda boleh menarik balik persetujuan yang sebelumnya anda berikan kepada kami untuk aktiviti pemprosesan tertentu dengan menghubungi kami di [email protected]. Sekiranya persetujuan diperlukan untuk memproses maklumat peribadi anda, jika anda tidak bersetuju dengan pemprosesan atau jika anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan yang diharapkan.

8. PERANTI & PEMASARAN

Kebenaran Peranti

Sebilangan besar peranti mudah alih membolehkan anda melumpuhkan penggunaan perkhidmatan lokasi, atau mencabut persetujuan untuk aplikasi untuk mengakses kamera dan pustaka foto anda atau mengirimi anda maklumat paparan notifikasi. Sila rujuk tetapan peranti anda untuk menyekat pengumpulan maklumat tertentu.

Notifikasi

Kami mungkin dari semasa ke semasa mengirimkan notifikasi kepada anda apabila kami menganggapnya perlu untuk melakukannya (misalnya, apabila kami menangguhkan sementara akses ke Perkhidmatan untuk penyelenggaraan, atau keselamatan, privasi atau komunikasi yang berkaitan dengan pentadbiran). Anda tidak boleh menyisih dari pemberitahuan berkaitan perkhidmatan ini, yang tidak bersifat promosi.

Penyisihan Pemasaran

Anda boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi promosi dari kami dengan mengikuti arahan yang disertakan dalam mesej tersebut atau dengan log masuk ke akaun Airwallex anda dan mengubah pilihan anda. Harap maklum bahawa jika anda memilih untuk tidak memilih e-mel yang berkaitan dengan pemasaran daripada kami, kami akan terus mengirimkan kepada anda mesej bukan promosi yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan kami, seperti resit transaksi dan mesej mengenai akaun anda atau hubungan kami dengan anda.

9. PENGIKLANAN DAN ANALITIK

Kami mungkin bekerjasama dengan pihak ketiga untuk memaparkan iklan dalan laman web yang anda lawati. Pihak ketiga ini menggunakan cookies dan teknologi lain untuk mengumpulkan maklumat mengenai aktiviti anda di Laman kami dan juga laman web yang anda lawati untuk pengiklanan berdasarkan sejarah penyemakan imbas dan minat anda. Untuk mengetahui lebih lanjut, periklanan perilaku dan penjejakan dalam talian, kunjungi Network Advertising Initiative. Laman ini juga memberikan maklumat mengenai cara untuk opt-out iklan dalam talian berdasarkan minat yang dihantar oleh ahli syarikat. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai amalan Google di sini. Untuk maklumat lebih lanjut mengenai cookies ang mungkin dihantar melalui penggunaan perkhidmatan kami, sila rujuk Cookie Policy.

10. SEKURITI

Kami melaksanakan dan mengemas kini langkah keselamatan teknikal dan fizikal untuk melindungi maklumat peribadi anda daripada kehilangan, penyalahgunaan atau akses tanpa izin secara berterusan. Perlindungan yang digunakan untuk melindungi maklumat anda termasuk firewall, penyulitan data, dan kawalan akses. Perlu diingat bahawa transmisi maklumat melalui Internet tidak pernah 100% selamat dan tiada sistem penyimpanan data yang dapat dijamin selamat. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, kami tidak dapat menjamin keselamatan data anda yang dihantar ke Laman kami; sebarang transmisi adalah atas risiko anda sendiri. Kami mendorong anda untuk memahami peranan penting yang anda mainkan dalam menjaga keselamatan dan kerahsiaan maklumat peribadi anda sendiri. Sila pilih kata laluan yang cukup rumit dan sentiasa memastikan maklumat log masuk anda selamat. Sekiranya anda mengesyaki sebarang penggunaan atau akses ke akaun atau maklumat anda yang tidak sah, sila hubungi kami dengan segera.

11. PRIVASI KANAK-KANAK

Laman dan Perkhidmatan kami tidak bertujuan atau ditujukan kepada kanak-kanak. Oleh kanak-kanak, kami bermaksud pengguna di bawah usia 16 tahun atau di negara di mana usia minimum untuk memproses maklumat peribadi berbeza, seperti usia yang berbeza.

Kami tidak sengaja mengumpulkan maklumat dari kanak-kanak. Sekiranya kita memperoleh pengetahuan sebenar bahawa kita telah mengumpulkan maklumat peribadi dari seorang kanak-kanak, kami akan memadamkannya dengan segera (melainkan kami diwajibkan secara sah untuk menyimpan maklumat tersebut). Sila hubungi kami sekiranya anda mempercayai bahawa kami secara tidak sengaja mengumpulkan maklumat dari mana-mana kanak-kanak.

12. PAUTAN DAN PERKHIDMATAN PIHAK KETIGA

Laman kami mungkin akan merangkumi pautan ke laman web atau perkhidmatan pihak ketiga, seperti integrasi pihak ketiga, perkhidmatan penjenamaan bersama atau perkhidmatan pihak ketiga (“Laman Pihak Ketiga”). Akses kepada pautan-pautan tersebut atau mengaktifkan sambungan membolehkan pihak ketiga untuk mengumpul dan berkongsi maklumat tentang anda. Kami tidak memiliki atau mengawal Laman Pihak Ketiga ini dan sekiranya anda berurusan dengan Laman Pihak Ketiga, anda mungkin akan menzahirkan maklumat kepada Laman Pihak Ketiga, Airwallex atau kedua-dua. Laman Pihak Ketiga akan mempunyai polisi sendiri mengenai pengumpulan, pengunaan dan penzahiran maklumat anda. Sila semak semula polisi-polisi tersebut untuk maklumat lebih.

13. KEMASKINI POLISI INI

Kami merizabkan hak untuk meminda Polisi ini pada bila-bila masa dengan menyiarkan versi yang dipinda pada Laman kami dan mengemaskini tarikh “Terakhir Dikemaskini” di bahagian atas Polisi ini. Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang berkenaan, penggunaan berterusan terhadap perkhidmatan-perkhidmatan kami selepas notis tersebut tertera atau disiarkan merupakan persetujuan kebenaran anda kepada pemindaan kami terhadap Polisi ini. Sekiranya anda tidak bersetuju dengan pemindaan kami, anda boleh menyahaktifkan akaun anda dengan kami pada bila-bila masa.

14. KONTAK

Jika anda mempunyai pertanyaan atau kebimbangan berkenaan Polisi ini atau permintaan mengenai maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di [email protected].

Sekiranya anda ingin membuat pertanyaan mengenai bagaimana kami memproses maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di[email protected] dan kami akan berusaha untuk memenuhi permintaan anda secepat mungkin. Ini tanpa menjejaskan hak anda untuk melancarkan tuntutan dengan pihak berkuasa perlindungan data di negara tempat Anda tinggal atau bekerja di mana anda fikir kami telah melanggar undang-undang perlindungan data.

15. BAHASA

Kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang, sekiranya terdapat sebarang percanggahan antara versi Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris akan terpakai.

BIDANG KUASA-HAK KHUSUS

Sesetengah undang-undang bidang kuasa mengandungi syarat tambahan untuk pengguna Perkhidmatan, yang dinyatakan dalam bahagian ini. Sekiranya anda adalah pengguna yang berada di salah satu bidang kuasa di bawah, syarat-syarat yang dinyatakan di bawah nama bidang kuasa anda akan terpakai di samping syarat-syarat yang dinyatakan dalam Polisi kami di atas.

Untuk penduduk Australia

Penerima Luar Negara

Anda bersetuju untuk memindahkan maklumat peribadi kepada pihak ketiga di luar Australia, dan mengakui bahawa semasa kami mengambil langkah yang wajar untuk memastikan pihak ketiga tersebut mengendalikan maklumat peribadi anda mengikut undang-undang privasi Australia, kami tidak bertanggungjawab atas tindakan atau peninggalan oleh penerima pihak ketiga luar negara tersebut.

Akses

Anda berhak untuk mengakses maklumat peribadi yang kami pegang mengenai anda, cara kami menggunakannya, dan dengan siapa kami berkongsi maklumat tersebut. Anda boleh mengakses maklumat peribadi anda yang telah dikongsi sebagai sebahagian daripada akaun anda dengan memasuki ke akaun anda. Sekiranya anda mempercayai kami memegang sebarang maklumat peribadi lain mengenai anda, sila menghubungi kami di [email protected].

Pembetulan

Anda berhak untuk membetulkan sebarang maklumat peribadi anda yang kami pegang adalah tidak tepat. Anda boleh mengakses maklumat peribadi yang kami pegang mengenai anda dengan memasuki akaun anda. Sekiranya anda mempercayai kami memegang sebarang maklumat peribadi lain mengenai anda dan maklumat tersebut adalah tidak tepat, sila menghubungi kami di [email protected].

Bertransaksi Tanpa Nama

Jikalau boleh kami akan memberi anda pilihan untuk tidak mengenali diri anda semasa menggunakan Perkhidmatan. Anda mengakui bahawa jika anda tidak memberikan maklumat peribadi anda kepada kami, kami mungkin tidak dapat memberi anda akses kepada sesuatu ciri atau bahagian Perkhidmatan tertentu.

Hak Anda

Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan tindak balas kami terhadap permintaan anda untuk mengakses atau membetulkan maklumat peribadi anda atau aduan privasi anda mengenai maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Office of the Australian Information Commisisoner (Telefon: +61 1300 363 992 atau emel: [email protected]).

Pemindahan Data

Walaupun kami mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahawa penerima pihak ketiga maklumat peribadi anda mematuhi undang-undang privasi yang serupa dengan undang-undang bidang kuasa anda, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak dapat mengawal tindakan penerima pihak ketiga dan oleh itu tidak dapat menjamin bahawa mereka akan mematuhi dengan undang-undang privasi tersebut.

Untuk penduduk California – Amerika Syarikat

Sekiranya anda adalah penduduk California, anda mempunyai hak tertentu yang diberikan oleh California Consumer Protection Act (CCPA) berkenaan dengan maklumat peribadi anda

Pengumpulan dan Penzahiran Maklumat Peribadi

Sejak 12 bulan yang lalu, kami telah mengumpulkan dan menzahirkan kategori maklumat peribadi berikut dari atau mengenai anda atau peranti anda:

 • Pengecam, seperti nama, alamat e-mel, alamat kediaman, tarikh lahir, nombor keselamatan sosial, nombor lesen memandu, nombor pasport, nombor pengenalan cukai atau pengecam lain yang serupa, maklumat pengenalan yang dikeluarkan oleh kerajaan, maklumat akaun bank, kad kredit atau debit nombor kad dan alamat IP. Maklumat ini dikumpulkan terus dari anda dan peranti anda.

 • Maklumat aktiviti internet atau rangkaian elektronik lain, seperti maklumat anda mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda, termasuk pilihan pengguna dan tetapan lain yang anda pilih, log pelayan, dan maklumat peranti lain seperti yang dijelaskan dalam Polisi utama. Maklumat ini dikumpulkan terus dari anda dan peranti anda.

 • Maklumat komersial mengenai sebarang urus niaga dalam Perkhidmatan seperti maklumat transaksi semasa anda mengumpulkan atau membuat pembayaran. Maklumat ini dikumpulkan terus dari anda dan peranti anda.

 • Data geolokasi seperti alamat IP atau GPS peranti mudah alih anda. Maklumat ini dikumpulkan terus dari anda.

 • Maklumat berkaitan profesional atau pekerjaan seperti profesion anda jika anda memilih untuk memberikannya dalam tinjauan. Maklumat ini dikumpulkan terus dari anda.

 • Maklumat lain yang dijelaskan dalam subbahagian (e) Seksyen 1798.80, termasuk maklumat mengenai jantina, kewarganegaraan, atau usia anda. Maklumat ini dikumpulkan terus dari anda dalam konteks menjadi pengguna kami.

Kami mengumpulkan maklumat peribadi anda untuk tujuan berikut:

 • Untuk menyediakan anda dengan Perkhidmatan, mengekalkan akaun anda, memberikan khidmat pelanggan dan memproses pembayaran.

 • Untuk meningkatkan perkhidmatan kami, termasuk fungsi Perkhidmatan dan Laman.

 • Untuk tujuan keselamatan dan pengesahan, termasuk untuk mencegah dan mengesan aktiviti penipuan.

 • Untuk mengatasi dan memperbaiki masalah teknikal dan pepijat.

 • Untuk berkomunikasi dengan anda.

 • Untuk memasarkan dan mempromosi Perkhidmatan kami.

Untuk maklumat tambahan mengenai setiap jenis maklumat peribadi digunakan, lihat jadual ini di bahagian utama Polisi Privasi.

Kami menzahirkan maklumat peribadi kepada jenis entiti berikut:

 • Syarikat bersekutu kami yang memproses maklumat peribadi anda untuk mengendalikan Perkhidmatan.

 • Syarikat lain yang menyediakan perkhidmatan bagi pihak kami untuk menyokong Perkhidmatan dan yang dilarang oleh kontrak untuk menyimpan, menggunakan, atau menzahirkankan maklumat peribadi untuk tujuan lain selain daripada menyediakan perkhidmatan mereka kepada kami.

 • Rakan kongsi perusahaan kami.

 • Pihak berkuasa, badan kehakiman dan agensi penguatkuasaan undang-undang

 • Entiti yang memperoleh semua atau sebahagian besar perniagaan kami.

Dalam 12 bulan terakhir, kami tidak menjual Maklumat Peribadi penduduk California dalam erti "sold" dalam CCPA.

Hak untuk mengetahui:

Sekiranya anda penduduk California, anda berhak untuk:

 • Meminta akses ke maklumat berikut yang meliputi 12 bulan sebelum permintaan anda:

  • kategori maklumat peribadi mengenai anda yang kami kumpulkan;

  • kategori sumber dari mana maklumat peribadi dikumpul;

  • tujuan untuk mengumpul maklumat peribadi mengenai anda;

  • kategori pihak ketiga yang kami dedahkan maklumat peribadi mengenai anda dan kategori maklumat peribadi yang didedahkan (jika berkenaan) dan tujuan untuk menzahirkan maklumat peribadi mengenai anda; dan

  • maklumat peribadi khusus yang kami kumpulkan mengenai anda;

 • Meminta kami memadamkan maklumat peribadi yang kami kumpulkan dari anda, kecuali jika CCPA mengakui pengecualian; dan

 • Bebas dari diskriminasi yang menyalahi undang-undang kerana melaksanakan hak anda termasuk memberikan tahap atau kualiti perkhidmatan yang berbeza atau menolak barang atau perkhidmatan kepada anda semasa anda melaksanakan hak anda di bawah CCPA.

Kami berhasrat untuk memenuhi semua permintaan yang disahkan dalam 45 hari berdasarkan CCPA. Sekiranya perlu, lanjutan selama 45 hari tambahan akan disertakan dengan penjelasan mengenai kelewatan tersebut.

Bagaimana Untuk Melaksanakan Hak Anda

Pertama, anda mungkin ingin memasuki ke akaun anda dan menguruskan data anda dari sana. Untuk melaksanakan salah satu hak yang dijelaskan dalam bahagian ini, sila kirimkan permintaan anda dengan menghubungi kami di [email protected]. Permintaan anda mesti memberikan maklumat yang mencukupi yang membolehkan kami mengesahkan secara munasabah bahawa anda adalah orang yang kami kumpulkan maklumat peribadi. Kami tidak dapat menjawab permintaan anda atau memberikan anda maklumat peribadi jika kami tidak dapat mengesahkan identiti atau pihak berkuasa anda untuk membuat permintaan tersebut dan mengesahkan maklumat peribadi yang berkaitan dengan anda.

Untuk penduduk Kanada

Sekiranya anda berada di Kanada dan ingin mendapatkan maklumat bertulis mengenai polisi-polisi dan amalan-amalan kami berkenaan dengan penyedia perkhidmatan kami yang terletak di luar Kanada, anda boleh menghubungi kami di [email protected]. Kami boleh menjawab sebarang pertanyaan pengguna mengenai pengumpulan, penggunaan, penzahiran atau penyimpanan maklumat peribadi oleh penyedia perkhidmatan kami.

Di mana kami menggunakan penyedia perkhidmatan yang mungkin mempunyai akses kepada maklumat peribadi anda, kami menghendaki mereka mempunyai standard privasi dan keselamatan yang setanding dengan kami. Kami menggunakan kontrak dan langkah-langkah lain dengan penyedia perkhidmatan kami untuk menjaga kerahsiaan dan keselamatan maklumat peribadi anda dan untuk mencegahnya digunakan untuk tujuan lain selain daripada yang diperuntukkan dalam Polisi ini.

Untuk penduduk Hong Kong

Sekiranya anda berada di Hong Kong, anda mempunyai hak undang-undang berhubung dengan maklumat peribadi mengenai anda yang kami pegang (setakat yang dibenarkan berdasarkan undang-undang dan peraturan yang terpakai).

Anda berhak membuat permintaan akses subjek untuk menerima salinan data yang kami proses mengenai anda, permintaan pembetulan data dan juga hak untuk menolak penggunaan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran langsung. Bayaran mungkin dikenakan oleh kami untuk memenuhi permintaan akses data.

Untuk penduduk India

Di mana kami membenarkan mana-mana pihak ketiga untuk mengumpulkan dan menggunakan Maklumat Peribadi Sensitif anda (yang merangkumi kata laluan, maklumat kewangan seperti akaun bank, kad kredit, kad debit atau butiran instrumen pembayaran lain, data biometrik, kesihatan fizikal atau mental, kehidupan seks atau orientasi seksual, dan/atau rekod perubatan atau sejarah, dan maklumat yang serupa), kami mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahawa pihak ketiga tersebut tidak menzahirkan Maklumat Peribadi Sensitif lebih lanjut.

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang dan peraturan yang terpakai, anda boleh menarik balik persetujuan yang sebelumnya anda berikan kepada kami untuk aktiviti pemprosesan tertentu dengan menghubungi kami di [email protected]. Sekiranya persetujuan diperlukan untuk memproses maklumat peribadi anda, jika anda tidak bersetuju dengan pemprosesan atau jika anda menarik balik persetujuan anda, kami mungkin tidak dapat memberikan perkhidmatan yang diharapkan.

Untuk penduduk Jepun

Anda bersetuju untuk memindahkan maklumat anda secara merentas sempadan ke pihak ketiga (jika ada), yang mungkin merangkumi pemindahan maklumat anda dari luar negara ke mana-mana negara di mana kami mempunyai pangkalan data atau sekutu dan, khususnya, ke Australia, China, Jerman, Hong Kong, India, Jepun, Lithuania, Malaysia, Belanda, New Zealand, Filipina, Singapura, United Kingdom, dan Amerika Syarikat.

Anda menyetujui perolehan, penggunaan, dan penyediaan kepada pihak ketiga maklumat sensitif anda (jika ada, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 5, perenggan 1 Guidelines for Protection of Personal Information in the Finance Sector) setakat yang diperlukan untuk melaksanakan Perkhidmatan dan untuk memastikan operasi perniagaan kami yang sesuai di sektor kewangan.

Anda boleh meminta kami untuk memaklum anda tentang tujuan penggunaan, untuk menzahirkan, untuk membuat pembetulan, untuk menghentikan penggunaan atau penyediaan, dan/atau untuk memadam mana-mana dan semua maklumat peribadi anda yang disimpan oleh kami, setakat yang diperuntukkan oleh Act on the Protection of Personal Information of Japan. Apabila anda ingin membuat permintaan tersebut, sila hubungi kami di [email protected].

Untuk penduduk Malaysia

Persetujuan Ibu Bapa dan Penjaga

Sekiranya anda bersetuju dengan Polisi ini agar orang di bawah umur boleh mengakses dan menggunakan Perkhidmatan, anda dengan ini bersetuju agar penyediaan maklumat peribadi orang di bawah umur diproses mengikut Polisi ini dan anda secara peribadi menerima dan bersetuju untuk terikat mengikut terma dalam Polisi ini. Selanjutnya, anda dengan ini bersetuju untuk bertanggungjawab atas tindakan orang di bawah umur tersebut, dan pematuhan dengan Polisi Privasi ini oleh orang di bawah umur tesebut.

Hak Subjek Data

Hak akses: Anda berhak untuk meminta akses dan mendapatkan salinan maklumat peribadi yang telah kami kumpulkan dan sedang diproses oleh atau atas nama kami. Kami berhak untuk mengenakan bayaran untuk memberikan akses kepada maklumat peribadi anda dalam jumlah yang dibenarkan oleh undang-undang. Semasa mengendali permintaan akses data, kami diizinkan untuk meminta maklumat tertentu untuk mengesahkan identiti pemohon untuk memastikan bahawa dia adalah orang yang berhak secara sah untuk membuat permintaan akses data.

Hak pembetulan: Anda boleh meminta pembetulan kepada maklumat peribadi anda.

Hak untuk menghadkan pemprosesan Data Peribadi anda: Anda boleh meminta untuk menghadkan pemprosesan maklumat peribadi anda dengan menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di atas. Walau bagaimanapun, ini boleh mempengaruhi penyediaan Perkhidmatan kami kepada anda.

Kontak

Sekiranya anda ingin membuat pertanyaan, aduan, akses atau permintaan pembetulan atau meminta kami untuk menghadkan pemprosesan maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di:

 • Airwallex information security team

 • Contact Number: +61 13 32 99

 • Email to: [email protected]

Untuk penduduk New Zealand

Overseas Recipients

Walaupun kami mengambil langkah yang wajar untuk memastikan bahawa penerima pihak ketiga luar New Zealand yang mengendali maklumat peribadi anda mematuhi undang-undang privasi New Zealand, anda mengakui bahawa kami tidak dapat mengawal, atau menerima tanggungjawab atas, tindakan atau peninggalan oleh penerima pihak ketiga luar negara tersebut.

Akses dan Pembetulan

Anda berhak untuk mengakses maklumat peribadi yang kami pegang mengenai anda, bagaimana kami menggunakannya, dan dengan siapa kami berkongsi maklumat tersebut. Anda berhak untuk meminta pembetulan terhadap sebarang maklumat peribadi anda yang kami simpan adalah tidak tepat. Anda boleh mengakses atau membetulkan maklumat peribadi dengan memasuki akaun anda. Sekiranya anda mempercayai kami memegang sebarang maklumat peribadi lain mengenai anda atau maklumat tersebut adalah tidak tepat, sila menghubungi kami di [email protected].

Complaints

Sekiranya anda ingin membuat aduan privasi berkenaan dengan maklumat peribadi anda, anda boleh menghubungi Office of the New Zealand Privacy Commissioner (www.privacy.org.nz).

Untuk penduduk Singapura

Akses

Anda berhak untuk mengakses maklumat peribadi yang kami pegang mengenai anda, bagaimana kami menggunakannya, dan dengan siapa kami berkongsi maklumat tersebut. Anda boleh mengakses maklumat peribadi yang anda telah dikongsi sebagai sebahagian daripada akaun anda dengan memasuki akaun anda. Sekiranya anda mempercayai kami memegang sebarang maklumat peribadi lain mengenai anda, sila menghubungi kami di [email protected].

Pembetulan

Anda berhak untuk membetulkan sebarang maklumat peribadi anda yang kami pegang adalah tidak tepat. Anda boleh mengakses maklumat peribadi yang kami pegang mengenai anda dengan memasuki akaun anda. Sekiranya anda mempercayai kami memegang sebarang maklumat peribadi lain mengenai anda dan maklumat tersebut adalah tidak tepat, sila menghubungi kami di [email protected].

Pegawai perlindungan data yang dilantik untuk tujuan pematuhan dengan Personal Data Protection Act 2012 boleh dihubungi di [email protected].

Cookies on the Airwallex website

We use cookies to give you a better experience on our website. If you continue without changing your settings, we’ll assume that you are happy to receive cookies. However, if you would like to, you can change your cookie settings at any time here